Tạm ngưng cung cấp nước tại Quận Tân Bình từ 21h00 ngày 18/06/2022 đến 05h00 ngày 19/06/2022
Vận hành mạng lưới cấp nước để phục vụ công tác giảm thất thoát nước DMA 03-08 thuộc đia bàn Phường 4, Quận Tân Bình từ ngày 19/05/2022
Tạm ngưng dịch vụ cấp nước phường 04, 12, 13, 15 quận Tân Bình từ 20h00 ngày 13/05/2022 đến 06h00 ngày 14/05/2022
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa xin thông báo đến Quý khách lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa vinh dự nhận giải thưởng “Giải pháp ấn tượng” trong khuôn khổ “Tuần lễ Khoa học Công nghệ và sáng tạo năm 2022”
Kỷ Niệm Ngày 8/3
12/7/2016
Danh sách hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - quý I/2022
Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Danh sách hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - quý II/2022
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Báo cáo tài chính 2021 (đã kiểm toán)
Giấy đăng ký kinh doanh lần 10
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website