Vận hành mạng lưới cấp nước để phục vụ công tác giảm thất thoát nước DMA 03-08 thuộc đia bàn Phường 4, Quận Tân Bình từ ngày 19/05/2022
Tạm ngưng dịch vụ cấp nước phường 04, 12, 13, 15 quận Tân Bình từ 20h00 ngày 13/05/2022 đến 06h00 ngày 14/05/2022
Nghỉ lễ 30/5 và 1/5 năm 2022
Bổ nhiệm PGĐ Kỹ thuật và bản cung cấp thông tin Người nội bộ
Kỷ Niệm Ngày 8/3
12/7/2016
Bổ nhiệm PGĐ Kỹ thuật và bản cung cấp thông tin Người nội bộ
Báo cáo thường niên 2021
Danh sách hợp đồng quý IV 2021
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ 2022
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật năm 2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 năm 2022
Thay đổi người nội bộ 2022
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website