Tạm ngưng cung cấp nước tại Quận Tân Bình từ 21h00 ngày 18/06/2022 đến 05h00 ngày 19/06/2022
Vận hành mạng lưới cấp nước để phục vụ công tác giảm thất thoát nước DMA 03-08 thuộc đia bàn Phường 4, Quận Tân Bình từ ngày 19/05/2022
Tạm ngưng dịch vụ cấp nước phường 04, 12, 13, 15 quận Tân Bình từ 20h00 ngày 13/05/2022 đến 06h00 ngày 14/05/2022
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa vinh dự nhận giải thưởng “Giải pháp ấn tượng” trong khuôn khổ “Tuần lễ Khoa học Công nghệ và sáng tạo năm 2022”
Kỷ Niệm Ngày 8/3
12/7/2016
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Báo cáo tài chính 2021 (đã kiểm toán)
Giấy đăng ký kinh doanh lần 10
Ban hành Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Bổ nhiệm PGĐ Kỹ thuật và bản cung cấp thông tin Người nội bộ
Báo cáo thường niên 2021
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website