Công Bố Thông Tin Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng (Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông) Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018
Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
Công Bố Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán Năm 2017
Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Cổ Đông Lớn
12/7/2016
Thư Ngỏ - Về Hoàn Cảnh Thương Tâm (Công Đoàn Cấp Nước Tân Hòa)
Chương Trình Về Nguồn Chào Mừng Ngày Kỷ Niệm Quốc Tế Phụ Nữ 8-3-2014
Đoàn Thanh Niên Công Ty TNHH MTV Cấp Nước Tân Hòa Tổ Chức Văn Phòng Tiếp Dân.
Công Bố Thông Tin Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng (Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông) Để Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHCĐ Thường Niên Năm 2018
Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Cổ Đông Lớn
Báp cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05/02/2018
CBTT về thay đổi người nội bộ và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (Miễn nhiệm TV HĐQT, GĐ đối với ông Trần Hữu Năm; bổ nhiệm TV HĐQT, GĐ đối với bà Trầm Thị Cẩm Vân)
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website