Hỗ trợ

Thứ 3, ngày 24/04/2018 02:33:54 PM

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC, MẪU BIỂU DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

     

           1/  SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC.

           Mẫu đăng ký:  MẨU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC

           Hướng dẫn: 

    

           2/  ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC.

       Mẫu đăng ký: MẨU PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC

       Mẫu cắt chuyển định mức: MẨU CẮT CHUYỂN ĐỊNH MỨC

       Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú (Đối với người ở trọ):  MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

       Hướng dẫn:

 

   

           3/   GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC

           Mẫu đăng ký: MẪU ĐĂNG KÝ GẮN MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC

           Hướng dẫn: http://www.capnuoctanhoa.com.vn/support/detail

 

           4/  NÂNG, DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC:

           Mẫu đăng ký: MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ NÂNG DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC

            

           5/  THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC :

Thay định kỳ: Theo chu kỳ 5 năm cho các đồng hồ 15 ly; Chu kỳ 4 năm cho các đồng hồ từ 25 ly trở lên.

Thay thử: thay để phục vụ công tác kiểm định, theo yêu cầu của khách hàng, hoặc cơ quan có thẩm quyền

Thay bồi thường: Khi khách hàng không bảo quản đồng hồ không tốt, dẫn đến hư hỏng hay mất đồng hồ nước.

 

           6/  CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

 

           7/  GIÁ BIỂU, ĐƠN GIÁ, CÁCH TÍNH TIỀN NƯỚC

 

GIÁ NƯỚC NĂM 2015
Đơn vị tính là: đồng (VNĐ)

Giá nước
(đồng/m3)

 

Thuế GTGT 

(5%)

Phí bảo vệ môi trường
(10%) (đồng/m3)

Cộng

(đồng/m3)
 

Đối tượng sinh hoạt (GB 11, 21)

 

 

 

 

  • Đến 4m3/người/tháng

5.300 

265 

530 

6.095  

  • Trên 4mđến 6m3/người/tháng

10.200 

510 

1.020 

11.730  

  • Trên 6m3/người/tháng

11.400 

570 

1.140 

13.110  

Đối tượng không sinh hoạt

 

 

 

 

 - Đơn vị sản xuất (GB 12, 22, 32)

9.600 

480 

960 

11.040  

 - Cơ quan, đoàn thể, HC sự nghiệp (GB 31)     

10.300 

515 

1.030 

11.845  

 - Đơn vị kinh doanh, dịch vụ (GB 13, 23, 33)

16.900 

845 

1.690 

 19.435  

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CTY CPCN TÂN HÒA

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website