Hỗ trợ » Văn bản pháp luật » Tiêu Chuẩn

Vật liệu lọc dạng hạt trong xử lý nước sạch. Ban hành ngày: 11 tháng 8 năm 2004
Tên văn bản TCXDVN 340:2005: Các thuật ngữ sử dụng để lập hồ sơ kỹ thuật
Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn & các khu công nghiệp.
Tên văn bản Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống số 1329/2002/BYT/QĐ
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website