Tin tức

Thứ 3, ngày 03/04/2018 01:16:09 PM

Kỷ Niệm Ngày 8/3

    Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công _ nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018. Công đoàn Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa đã tổ chức buổi tham quan khu di tích Bảo tàng chứng tích chiến tranh, nhằm nâng cao nhận thức cho Nữ CB-CNV trong đơn vị về truyền thống lịch sử của dân tộc cũng như khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của Phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng,  bảo vệ Tổ Quốc.

 

 

     Ngoài ra Công đoàn Công ty cũng tổ chức buổi giao lưu, họp mặt Nữ CB-CNV Công ty tại Buffet Hoàng Yến tạo sự gắn kết CB-CNVC Nữ Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website