Tin tức

Thứ 3, ngày 12/07/2016 01:38:59 PM

"Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp"

“MỖI GIỌT MÁU CHO ĐI - MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI”tinh thần nhân văn luôn được thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện.

         Với mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn, ngày 12/07/2016 Ban Chấp hành Công Đoàn – Ban Chấp hành Đoàn Thanh  niên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo- Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc vận động hiến máu tình nguyện 2016. 

Chương trình hiến máu đã diễn ra hết sức nghiêm túc và thu được những kết quả tốt đẹp với sự tham gia đông đảo của  hơn  60 CB-CNV công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website