Danh sách Đoàn cơ sở cty cpcn Tân Hòa » Chi Đoàn Khối Kinh Doanh

huy hiệu Đoàn

STT
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày vào Đoàn
1
29/11/1988
2013
Họ tên: Nguyễn Minh Ngày tháng năm sinh: 29/11/1988 Chỗ ở hiện nay: 155/6 Phú Thọ Hòa, F. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM Hộ khẩu: 155/6 Phú Thọ Hòa, F. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2013 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Quản trị kinh doanh TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Ủy viên chi Đoàn Năm vào công ty: 2013
2
27/10/1988
26/3/2003
Họ tên: Lưu Quang Ngày tháng năm sinh: 27/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 29/2 Bến Bình Đông, F.15, Q.8, Tp.HCM Hộ khẩu: 29/2 Bến Bình Đông, F.15, Q.8, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Giáo Ngày vào Đoàn: 26/3/2003 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Lê Lai Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Du lịch TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Ủy viên chi Đoàn Năm vào công ty: 2013
3
16/11/1995
10/10/2012
Họ tên: Nguyễn Anh Ngày tháng năm sinh: 16/11/1995 Chỗ ở hiện nay: 11 Lô 19 Hưng Phú, P10, Q8 Hộ khẩu: 11 Lô 19 Hưng Phú, P10, Q8 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 10/10/2012 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
4
14/12/1987
2012
Họ tên: Trần Hữu Ngày tháng năm sinh: 14/12/1987 Chỗ ở hiện nay: 108J Calmette, F Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp.HCM Hộ khẩu: 108J Calmette, F Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp.HCM Quê quán: Trung Quốc Dân tộc: Hoa Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2012 Nơi vào Đoàn: Trường Cao Đẳng Ispace Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Quản trị mạng máy tính TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
5
10/11/1991
26/3/2006
Họ tên: Nguyễn Quang Ngày tháng năm sinh: 10/11/1991 Chỗ ở hiện nay: 189/2/2A Hòa Bình, F. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp.HCM Hộ khẩu: Thôn 2, Xã Suối Cao, Châu Đức, Vũng Tàu Quê quán: Hưng Yên Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2006 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2014
Họ tên: Nguyễn Thanh Ngày tháng năm sinh: 24/11/1984 Chỗ ở hiện nay: D20/532 Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM Hộ khẩu: D20/532 Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2006
Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu Ngày tháng năm sinh: 6/12/1995 Chỗ ở hiện nay: 1810/5 Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Tp.HCM Hộ khẩu: 1810/5 Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Giáo Ngày vào Đoàn: 2014 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2014
8
12/8/1988
2014
Họ tên: Nguyễn Minh Ngày tháng năm sinh: 12/8/1988 Chỗ ở hiện nay: 92/2 Cống Lở, F.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM Hộ khẩu: 6/24 Tổ 6, F.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2014 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
9
17/12/1993
2014
Họ tên: Nguyễn Xuân Ngày tháng năm sinh: 17/12/1993 Chỗ ở hiện nay: 565/2 Trần Xuân Soạn, F.Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM Hộ khẩu: 43/57 Dạ Nam, F.2, Q.8, Tp.HCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2014 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
10
18/07/1987
25/03/2016
Họ tên: Phan Tấn Ngày tháng năm sinh: 18/07/1987 Chỗ ở hiện nay: 173 Ba Tơ, P7 Hộ khẩu: 173 Ba Tơ, P7 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
11
22/07/1988
25/03/2006
Họ tên: Nguyễn Quốc Ngày tháng năm sinh: 22/07/1988 Chỗ ở hiện nay: 591/77 Trần Hưng Đạo Hộ khẩu: 591/77 Trần Hưng Đạo Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2006 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
12
26/05/1992
25/03/2006
Họ tên: Võ Hùng Ngày tháng năm sinh: 26/05/1992 Chỗ ở hiện nay: 184/8/1 Lưu Hữu Phước Hộ khẩu: 184/8/1 Lưu Hữu Phước Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2006 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Lê Vũ Bích Ngày tháng năm sinh: 11/6/1994 Chỗ ở hiện nay: 88/3 NGUYỄN THỊ MINH KHAI F6 Q4 Hộ khẩu: 88/3 NGUYỄN THỊ MINH KHAI F6 Q4 Quê quán: Hà Nội Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Ngày kết nạp Đảng: 12/11 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty: 2015
14
08/12/1990
25/03/2016
Họ tên: Phạm Hữu Ngày tháng năm sinh: 08/12/1990 Chỗ ở hiện nay: 71 Ngô Tất Tố, P21, Q.Bình Thạnh Hộ khẩu: 71 Ngô Tất Tố, P21, Q.Bình Thạnh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
15
15/04/1992
26/03/2016
Họ tên: Lê Hoàng Ngày tháng năm sinh: 15/04/1992 Chỗ ở hiện nay: 173 Ba Tơ, P7, Q8 Hộ khẩu: 173 Ba Tơ, P7, Q8 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
16
467E/93 Lê Đại Hành
26/03/2016
Họ tên: Nguyễn Đông Ngày tháng năm sinh: 467E/93 Lê Đại Hành Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: 467E/93 Lê Đại Hành Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
17
13/11/1991
24/01/2011
Họ tên: Phan Minh Ngày tháng năm sinh: 13/11/1991 Chỗ ở hiện nay: D8/251 Ấp 4 xã Tân Nhựt Bình Chánh Hộ khẩu: D8/251 Ấp 4 xã Tân Nhựt Bình Chánh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 24/01/2011 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
18
10/12/1992
24/01/2011
Họ tên: Trần Dương Nhựt Ngày tháng năm sinh: 10/12/1992 Chỗ ở hiện nay: D8/251 Ấp 4, xã Tân Nhựt, Bình Chánh Hộ khẩu: D8/251 Ấp 4, xã Tân Nhựt, Bình Chánh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 24/01/2011 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
19
22/02/1993
26/03/2016
Họ tên: Nguyễn Ngày tháng năm sinh: 22/02/1993 Chỗ ở hiện nay: 539 Bến Phú Lâm, P9, Q6 Hộ khẩu: 539 Bến Phú Lâm, P9, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
20
02/12/1995
15/10/2017
Họ tên: Hồ Tiến Ngày tháng năm sinh: 02/12/1995 Chỗ ở hiện nay: 109/13A Đất Thánh, P6, Q Tân Bình Hộ khẩu: 109/13A Đất Thánh, P6, Q Tân Bình Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 15/10/2017 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
21
5/3/1990
26/3/2005
Họ tên: Nguyễn Ngọc Phương Ngày tháng năm sinh: 5/3/1990 Chỗ ở hiện nay: 58/96/8 Phan Chu Trinh, F.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Hộ khẩu: 58/96/8 Phan Chu Trinh, F.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Lương Thế Vinh Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Ủy viên chi Đoàn Năm vào công ty: 2013
Họ tên: Trần Trịnh Ngày tháng năm sinh: 27/1/1988 Chỗ ở hiện nay: 120 LÊ QUANG SUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 6, TPHCM Hộ khẩu: 120 LÊ QUANG SUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 6, TPHCM Quê quán: Dân tộc: Hoa Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
23
24/6/1987
26/3/2011
Họ tên: Phạm Long Ngày tháng năm sinh: 24/6/1987 Chỗ ở hiện nay: 43/9 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM Hộ khẩu: 43/9 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2011 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
Họ tên: Hồ Lê Tuấn Ngày tháng năm sinh: 26/8/1988 Chỗ ở hiện nay: 337/15 Nguyễn Đình Chiểu, F.5, Q.3, Tp.HCM Hộ khẩu: 337/15 Nguyễn Đình Chiểu, F.5, Q.3, Tp.HCM Quê quán: Huế Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
Họ tên: Nguyễn Nhân Ngày tháng năm sinh: 18/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 70/7 CÂY KEO, PHƯỜNG HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ Hộ khẩu: TỔ 4, HÒA HƯNG, HÒA LỘC, MỎ CÀY BẮC, BẾN TRE Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2012
26
27/7/1990
26/3/2005
Họ tên: Lê Thị Tuyết Ngày tháng năm sinh: 27/7/1990 Chỗ ở hiện nay: 258/55 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1 Hộ khẩu: 689 ẤP BÌNH AN, XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ, TP.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: THCS BÌNH KHÁNH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: CỬ NHÂN KINH TẾ TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: TIN HỌC VĂN PHÒNG B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
27
10/12/1988
25/03/2016
Họ tên: Nguyễn Văn Ngày tháng năm sinh: 10/12/1988 Chỗ ở hiện nay: 31/1 Trương Đình Hội Hộ khẩu: 31/1 Trương Đình Hội Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Đào Duy Thái Ngày tháng năm sinh: 30/11/1991 Chỗ ở hiện nay: 66A BẾN PHÚ ĐỊNH, PHƯỜNG 16, QUẬN 8 Hộ khẩu: 66A BẾN PHÚ ĐỊNH, PHƯỜNG 16, QUẬN 8 Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
29
10/09/1994
26/03/2016
Họ tên: Nguyễn Phan Việt Ngày tháng năm sinh: 10/09/1994 Chỗ ở hiện nay: 194 Lạc Long Quân, P10, Q.TB Hộ khẩu: 194 Lạc Long Quân, P10, Q.TB Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
30
05/10/1992
26/03/2016
Họ tên: Lương Thanh Ngày tháng năm sinh: 05/10/1992 Chỗ ở hiện nay: 165/6c Văn Thân, P8, Q6 Hộ khẩu: 165/6c Văn Thân, P8, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
31
27/03/1994
Họ tên: Hà Minh Ngày tháng năm sinh: 27/03/1994 Chỗ ở hiện nay: 227/1/12 Lạc Long Quân,P03,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
32
8/6/1989
2014
Họ tên: Phạm Minh Ngày tháng năm sinh: 8/6/1989 Chỗ ở hiện nay: 1220/9 Phạm Thế Hiển, F.5, Q.8, Tp.HCM Hộ khẩu: 1220/9 Phạm Thế Hiển, F.5, Q.8, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2014 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Quản trị kinh doanh TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
33
30/11/1989
26/3/2013
Họ tên: Nguyễn Phước Ngày tháng năm sinh: 30/11/1989 Chỗ ở hiện nay: 121/3A LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Hộ khẩu: 121/3A LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2013 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: CAO ĐẲNG CNTT TĐ chính trị: Anh văn: TRÌNH ĐỘ A Tin học: TRÌNH ĐỘ A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2012
34
28/12/1988
26/3/2013
Họ tên: Võ Thị Ngày tháng năm sinh: 28/12/1988 Chỗ ở hiện nay: 1003 G2 C/C HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5 Hộ khẩu: 1003 G2 C/C HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5 Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2013 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: CỬ NHÂN KINH TẾ TĐ chính trị: Anh văn: TRÌNH ĐỘ B Tin học: TRÌNH ĐỘ B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
Họ tên: Trần Hoàng Nguyễn Ngày tháng năm sinh: 9/2/1988 Chỗ ở hiện nay: 475/36/6 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3 Hộ khẩu: 475/36/6 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3 Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Công Giáo Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
Họ tên: Lê Thị Cẩm Ngày tháng năm sinh: 14/11/1985 Chỗ ở hiện nay: 78/21A13 TÂN HÒA ĐÔNG, PHƯỜNG 14, QUẬN 6, TPHCM Hộ khẩu: TỔ 14 KHU VỰC 2, PHƯỜNG NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN Quê quán: Bình Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TRUNG CẤP CẤP THOÁT NƯỚC TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: TRÌNH ĐỘ A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
37
12/10/1990
26/3/2005
Họ tên: Bạch Thùy Ngày tháng năm sinh: 12/10/1990 Chỗ ở hiện nay: 131/10 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Hộ khẩu: 131/10 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Quê quán: Hà Tây Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: THCS Lê Quý Đôn Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cao đẳng kế toán kiểm toán TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
38
15/06/1988
15/10/2003
Họ tên: Nguyễn Hữu Minh Ngày tháng năm sinh: 15/06/1988 Chỗ ở hiện nay: A5/52 Ấp 1, Xã Qui Đức, Bình Chánh Hộ khẩu: A5/52 Ấp 1, Xã Qui Đức, Bình Chánh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 15/10/2003 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
39
30/03/1996
01/03/2012
Họ tên: Hồ Ngọc Ngày tháng năm sinh: 30/03/1996 Chỗ ở hiện nay: 77/5 Cao Văn Lầu, P1, Q6 Hộ khẩu: 77/5 Cao Văn Lầu, P1, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 01/03/2012 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Chí Ngày tháng năm sinh: 5/9/1988 Chỗ ở hiện nay: 61/23 ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, QUẬN 9 Hộ khẩu: 61/23 ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, QUẬN 9 Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Giáo Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2012
Họ tên: Huỳnh Tấn Ngày tháng năm sinh: 24/4/1989 Chỗ ở hiện nay: 194/37 Đỗ Ngọc Thạnh, F.12, Q.5, Tp.HCM Hộ khẩu: 194/37 Đỗ Ngọc Thạnh, F.12, Q.5, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website