Danh sách Đoàn cơ sở cty cpcn Tân Hòa » Chi Đoàn Khối Kỹ Thuật

huy hiệu Đoàn

STT
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày vào Đoàn
1
7/6/1985
25/01/2000
Họ tên: Nguyễn Trần Ngày tháng năm sinh: 7/6/1985 Chỗ ở hiện nay: Số 419 lô A Chung cư Bàu Cát, P.10, Q.Tân Bình Hộ khẩu: Bình Định Quê quán: Bình Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/01/2000 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 21/07/2014 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Thạc sĩ CTN TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
2
30/11/1988
5/1/2009
Họ tên: Lê Tấn Ngày tháng năm sinh: 30/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Xóm Đình, Gò Công Đông, Tiền Giang Hộ khẩu: Tiền Giang Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/1/2009 Nơi vào Đoàn: Ấp Đình Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân Tin học TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
3
7/11/1987
Họ tên: Trần Kim Ngày tháng năm sinh: 7/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 842A Lạc Long Quân,P8,Q.Tân Bình Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THPT Thủ Thừa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
4
20/02/1984
26/03/1999
Họ tên: Võ Lê Ngày tháng năm sinh: 20/02/1984 Chỗ ở hiện nay: 79/34A17C Tân Hòa Đông , P14, Q6 Hộ khẩu: 79/34A17C Tân Hòa Đông , P14, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/1999 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
5
28/01/1993
26/04/2008
Họ tên: Bùi Mai Trúc Ngày tháng năm sinh: 28/01/1993 Chỗ ở hiện nay: 898/31 Nguyễn Thị Định,P.Thạnh Mỹ Lộc,Q.2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/04/2008 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao đẳng môi trường TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Trần Hoàng Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
7
31/08/1989
Họ tên: Lê Mỹ Ngày tháng năm sinh: 31/08/1989 Chỗ ở hiện nay: 67/25B Hiệp Bình, Thủ Đức Hộ khẩu: Thủ Đức Quê quán: Quãng Ngãi Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THCS Minh Hưng Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư môi trường TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Vương Thị Ngọc Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Cần Giờ Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/03/2013 Nơi vào Đoàn: Trường TNPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Trung cấp CTN TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
9
4/9/1987
19/05/2002
Họ tên: Lê Văn Ngày tháng năm sinh: 4/9/1987 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 19/05/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
10
24/01/1989
10/5/2014
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quốc Ngày tháng năm sinh: 24/01/1989 Chỗ ở hiện nay: 184/38/55 Âu Dương Lân,P3,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Minh Ngày tháng năm sinh: 26/04/1985 Chỗ ở hiện nay: 2318 Phạm Thế Hiển,P6,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
12
14/06/1995
26/03/2016
Họ tên: Phạm Kim Ngày tháng năm sinh: 14/06/1995 Chỗ ở hiện nay: 111A Lý Thánh Tông, P.TânThới Hòa, Q.Tân Phú Hộ khẩu: 111A Lý Thánh Tông, P.TânThới Hòa, Q.Tân Phú Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
13
02/03/1997
03/02/2013
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Ngày tháng năm sinh: 02/03/1997 Chỗ ở hiện nay: 199B Tổ 3 KPI, PLA , Q9, Tp.HCM Hộ khẩu: 199B Tổ 3 KPI, PLA , Q9, Tp.HCM Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 03/02/2013 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
14
30/10/1989
15/03/2004
Họ tên: Nguyễn Thảo Ngày tháng năm sinh: 30/10/1989 Chỗ ở hiện nay: 332B1 Âu Cơ, P10, Q.Tân Bình Hộ khẩu: 332B1 Âu Cơ, P10, Q.Tân Bình Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 15/03/2004 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
15
29/10/1991
20/03/2006
Họ tên: Trần Khánh Ngày tháng năm sinh: 29/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 142B Nguyễn Văn Trứ,K2-P7-TXBT Hộ khẩu: Bến Tre Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/03/2006 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao Đẳng CTN TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: UVBCH Năm vào công ty:
16
24/10/1988
1/3/2002
Họ tên: Nguyễn Tấn Ngày tháng năm sinh: 24/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 30B Chiêu Anh Các, P.5, Q.5 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 1/3/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 18/06/2009 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân QTKD TĐ chính trị: đang học Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: P.Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
17
01/01/1996
16/03/2013
Họ tên: Phạm Đăng Ngày tháng năm sinh: 01/01/1996 Chỗ ở hiện nay: 194/11 Đỗ Ngọc Thạnh, P12, Q5, Tp.HCM Hộ khẩu: 194/11 Đỗ Ngọc Thạnh, P12, Q5, Tp.HCM Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 16/03/2013 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
18
27/08/1991
10/10/2014
Họ tên: Nguyễn Trí Ngày tháng năm sinh: 27/08/1991 Chỗ ở hiện nay: 341/19/9 Khuông Việt, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Hộ khẩu: 341/19/9 Khuông Việt, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 10/10/2014 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
19
03/06/1993
10/03/2010
Họ tên: Nguyễn Hoàng Ngày tháng năm sinh: 03/06/1993 Chỗ ở hiện nay: 256-258 Lý Thường Kiệt , P4, Q10, Tp HCM Hộ khẩu: 256-258 Lý Thường Kiệt , P4, Q10, Tp HCM Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 10/03/2010 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
20
7/2/1987
20/4/2002
Họ tên: Huỳnh Quang Ngày tháng năm sinh: 7/2/1987 Chỗ ở hiện nay: 187 Hàn Hải Thuyên P.2 Q.11 Hộ khẩu: 187 Hàn Hải Thuyên P.2 Q.11 Quê quán: Quảng Ngãi Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/4/2002 Nơi vào Đoàn: THCS Chu Văn An Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân CNTT TĐ chính trị: Sơ cấp Anh văn: Bằng B Tin học: Cử nhân CNTT Chức vụ Đoàn: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Năm vào công ty: 2013
21
16/11/1990
9/1/2008
Họ tên: Đinh Thái Ngày tháng năm sinh: 16/11/1990 Chỗ ở hiện nay: 458/4 Nhật Tảo,P7,Q10 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hà Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 9/1/2008 Nơi vào Đoàn: Quận 5 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
22
4/4/1986
20/06/2012
Họ tên: Trần Đình Ngày tháng năm sinh: 4/4/1986 Chỗ ở hiện nay: 1052/5 Lạc Long Quân,P8,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thừa Thiên Huế Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/06/2012 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
23
1/6/1990
2/7/2011
Họ tên: Nguyễn Văn Ngày tháng năm sinh: 1/6/1990 Chỗ ở hiện nay: 64/37 Nguyễn Khoái,P2,Q4 Hộ khẩu: Bà Rịa,Vũng Tàu Quê quán: Bà Rịa,Vũng Tàu Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2011 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Phương Ngày tháng năm sinh: 1990 Chỗ ở hiện nay: A09 Phạm Hữu Lầu,P.Phú Hữu,Q7 Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Quận đoàn 7 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Trung cấp hành chánh đô thị TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Dương Minh Ngày tháng năm sinh: 9/7/1989 Chỗ ở hiện nay: 1600/7 Võ Văn Kiệt,P7,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
26
27/10/1985
Họ tên: Lê Hồng Ngày tháng năm sinh: 27/10/1985 Chỗ ở hiện nay: 1/26 HOÀNG XUÂN HOÀNH Hộ khẩu: 1/26 HOÀNG XUÂN HOÀNH Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2010
26
24/03/1994
20/12/2010
Họ tên: Đào Anh Ngày tháng năm sinh: 24/03/1994 Chỗ ở hiện nay: 35/5 ấp 2, Xã Bình Chánh Hộ khẩu: Bình Chánh Quê quán: Bình Chánh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/12/2010 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Hoàng Ngày tháng năm sinh: 10/12/1988 Chỗ ở hiện nay: 154/49/48A Âu Dương Lân,P.3,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Trí Hà Ngày tháng năm sinh: 30/11/1996 Chỗ ở hiện nay: 44/22B Đường Số 2,P.BHH,Q.Bình Tân Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
29
12/12/1989
15/12/2007
Họ tên: Phạm Quốc Ngày tháng năm sinh: 12/12/1989 Chỗ ở hiện nay: Tân Phú 2, Phước Hiệp, Mỏ Cày, BT Hộ khẩu: Bến Tre Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 15/12/2007 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Đình Ngày tháng năm sinh: 3/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 211/14 KDC Bình Dương,Dĩ An, Bình Dương Hộ khẩu: Bình Dương Quê quán: Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Phường Tân Phú 1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
31
03/12/1994
21/11/2014
Họ tên: Đỗ Thành Ngày tháng năm sinh: 03/12/1994 Chỗ ở hiện nay: 237/36/14 Phạm Văn Chiêu, P14, Q.Gò Vấp Hộ khẩu: 237/36/14 Phạm Văn Chiêu, P14, Q.Gò Vấp Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 21/11/2014 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Đặng Vũ Minh Ngày tháng năm sinh: 5/2/1988 Chỗ ở hiện nay: A11/12 Lương Định Của,P.An Khánh,Q2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
33
2/11/1988
20/03/2003
Họ tên: Huỳnh Hòa Ngày tháng năm sinh: 2/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Long Thành Bắc Quê quán: Long Đại-LTB Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/03/2003 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
34
18/11/1988
Họ tên: Võ Thế Ngày tháng năm sinh: 18/11/1988 Chỗ ở hiện nay: 76/6/17 Quang Trung,P.10.Q.Gò Vấp Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hóc Môn Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
35
17/08/1995
19/05/2013
Họ tên: Trần Công Ngày tháng năm sinh: 17/08/1995 Chỗ ở hiện nay: Lộc Vĩnh , Lộc Hưng , TB, Tây Ninh Hộ khẩu: Lộc Vĩnh , Lộc Hưng , TB, Tây Ninh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 19/05/2013 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
36
30/05/1993
Họ tên: Trần Minh Ngày tháng năm sinh: 30/05/1993 Chỗ ở hiện nay: 561/24 Kinh Dương Vương , P An Lạc, Q Bình tân Hộ khẩu: 561/24 Kinh Dương Vương , P An Lạc, Q Bình tân Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
37
27/10/1985
26/03/2011
Họ tên: Lê Hồng Ngày tháng năm sinh: 27/10/1985 Chỗ ở hiện nay: 177/1/20 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Tp HCM Hộ khẩu: 177/1/20 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Tp HCM Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2011 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
38
25/05/1987
30/04/2002
Họ tên: Hoàng Minh Ngày tháng năm sinh: 25/05/1987 Chỗ ở hiện nay: 114Bis Trần Quốc Toản,P7,Q.3 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 30/04/2002 Nơi vào Đoàn: KP2.P7,Q3 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
39
01/01/1988
24/04/2010
Họ tên: Nguyễn Hữu Ngày tháng năm sinh: 01/01/1988 Chỗ ở hiện nay: 633/7N Hồng Bàng , P6, Q6 Hộ khẩu: 633/7N Hồng Bàng , P6, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 24/04/2010 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
40
3/12/1984
28/04/2002
Họ tên: Đinh Nhật Ngày tháng năm sinh: 3/12/1984 Chỗ ở hiện nay: 407/17A Nguyễn Thị Định,P.Cát Lái,Q.2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 28/04/2002 Nơi vào Đoàn: Đại đội 1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
41
28/6/1989
19/4/2004
Họ tên: Tô Kim Ngày tháng năm sinh: 28/6/1989 Chỗ ở hiện nay: C98 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 Hộ khẩu: C98 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 Quê quán: Hồ Chí Minh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 19/4/2004 Nơi vào Đoàn: THCS Phan Bội Châu, Q.12 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cử nhân Kế toán TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2012
Họ tên: Trần Bình An Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Trần Hoàng Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website