Danh sách Đoàn cơ sở cty cpcn Tân Hòa

huy hiệu Đoàn

Năm sinh

STT
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày vào Đoàn
Chi đoàn
1
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Bình An Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
2
16/11/1995
10/10/2012
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Anh Đào Ngày tháng năm sinh: 16/11/1995 Chỗ ở hiện nay: 11 Lô 19 Hưng Phú, P10, Q8 Hộ khẩu: 11 Lô 19 Hưng Phú, P10, Q8 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 10/10/2012 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
3
2/11/1988
20/03/2003
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Huỳnh Hòa Đông Ngày tháng năm sinh: 2/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Long Thành Bắc Quê quán: Long Đại-LTB Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/03/2003 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
4
25/05/1987
30/04/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Hoàng Minh Đức Ngày tháng năm sinh: 25/05/1987 Chỗ ở hiện nay: 114Bis Trần Quốc Toản,P7,Q.3 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 30/04/2002 Nơi vào Đoàn: KP2.P7,Q3 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
5
9/7/1989
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Dương Minh Đức Ngày tháng năm sinh: 9/7/1989 Chỗ ở hiện nay: 1600/7 Võ Văn Kiệt,P7,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
6
27/08/1991
10/10/2014
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Trí Đăng Ngày tháng năm sinh: 27/08/1991 Chỗ ở hiện nay: 341/19/9 Khuông Việt, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Hộ khẩu: 341/19/9 Khuông Việt, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 10/10/2014 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
7
30/11/1988
5/1/2009
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Tấn Đạt Ngày tháng năm sinh: 30/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Xóm Đình, Gò Công Đông, Tiền Giang Hộ khẩu: Tiền Giang Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/1/2009 Nơi vào Đoàn: Ấp Đình Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân Tin học TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
8
03/12/1994
21/11/2014
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Đỗ Thành Đạt Ngày tháng năm sinh: 03/12/1994 Chỗ ở hiện nay: 237/36/14 Phạm Văn Chiêu, P14, Q.Gò Vấp Hộ khẩu: 237/36/14 Phạm Văn Chiêu, P14, Q.Gò Vấp Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 21/11/2014 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
9
24/11/1984
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Thanh Điền Ngày tháng năm sinh: 24/11/1984 Chỗ ở hiện nay: D20/532 Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM Hộ khẩu: D20/532 Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2006
10
10/09/1994
26/03/2016
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Phan Việt Anh Ngày tháng năm sinh: 10/09/1994 Chỗ ở hiện nay: 194 Lạc Long Quân, P10, Q.TB Hộ khẩu: 194 Lạc Long Quân, P10, Q.TB Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
11
24/01/1989
10/5/2014
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quốc Bảo Ngày tháng năm sinh: 24/01/1989 Chỗ ở hiện nay: 184/38/55 Âu Dương Lân,P3,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
12
08/12/1990
25/03/2016
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Phạm Hữu Chí Ngày tháng năm sinh: 08/12/1990 Chỗ ở hiện nay: 71 Ngô Tất Tố, P21, Q.Bình Thạnh Hộ khẩu: 71 Ngô Tất Tố, P21, Q.Bình Thạnh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
13
27/03/1994
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Hà Minh Dũng Ngày tháng năm sinh: 27/03/1994 Chỗ ở hiện nay: 227/1/12 Lạc Long Quân,P03,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
14
24/10/1988
1/3/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Tấn Danh Ngày tháng năm sinh: 24/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 30B Chiêu Anh Các, P.5, Q.5 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 1/3/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 18/06/2009 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân QTKD TĐ chính trị: đang học Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: P.Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
15
17/08/1995
19/05/2013
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Công Danh Ngày tháng năm sinh: 17/08/1995 Chỗ ở hiện nay: Lộc Vĩnh , Lộc Hưng , TB, Tây Ninh Hộ khẩu: Lộc Vĩnh , Lộc Hưng , TB, Tây Ninh Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 19/05/2013 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
16
12/10/1990
26/3/2005
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Bạch Thùy Dương Ngày tháng năm sinh: 12/10/1990 Chỗ ở hiện nay: 131/10 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Hộ khẩu: 131/10 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Quê quán: Hà Tây Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: THCS Lê Quý Đôn Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cao đẳng kế toán kiểm toán TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
17
4/7/1984
2/7/2012
Khối Hành Chánh
Họ tên: Huỳnh Thị Thùy Dung Ngày tháng năm sinh: 4/7/1984 Chỗ ở hiện nay: 44 Tổng Lung,P.13,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Nai Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Văn thư-thư ký TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
18
05/10/1992
26/03/2016
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Lương Thanh Duy Ngày tháng năm sinh: 05/10/1992 Chỗ ở hiện nay: 165/6c Văn Thân, P8, Q6 Hộ khẩu: 165/6c Văn Thân, P8, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
19
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Hoàng Giang Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
20
24/6/1987
26/3/2011
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Phạm Long Giang Ngày tháng năm sinh: 24/6/1987 Chỗ ở hiện nay: 43/9 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM Hộ khẩu: 43/9 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2011 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
21
467E/93 Lê Đại Hành
26/03/2016
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Đông Hồ Ngày tháng năm sinh: 467E/93 Lê Đại Hành Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: 467E/93 Lê Đại Hành Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
22
30/11/1989
26/3/2013
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Phước Hòa Ngày tháng năm sinh: 30/11/1989 Chỗ ở hiện nay: 121/3A LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Hộ khẩu: 121/3A LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2013 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: CAO ĐẲNG CNTT TĐ chính trị: Anh văn: TRÌNH ĐỘ A Tin học: TRÌNH ĐỘ A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2012
23
12/10/1990
1/11/2011
Khối Hành Chánh
Họ tên: Dương Thị Hồng Hạnh Ngày tháng năm sinh: 12/10/1990 Chỗ ở hiện nay: TK 2/3 VÕ VĂN KIỆT, F. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM Hộ khẩu: TK 2/3 VÕ VĂN KIỆT, F. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM Quê quán: Hà Nội Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Giáo Ngày vào Đoàn: 1/11/2011 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Tenlơman Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Tài chính ngân hàng TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
24
4/9/1987
19/05/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Văn Hảo Ngày tháng năm sinh: 4/9/1987 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 19/05/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
25
3/10/1991
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Đình Hướng Ngày tháng năm sinh: 3/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 211/14 KDC Bình Dương,Dĩ An, Bình Dương Hộ khẩu: Bình Dương Quê quán: Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Phường Tân Phú 1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
26
28/01/1993
26/04/2008
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Bùi Mai Trúc Hương Ngày tháng năm sinh: 28/01/1993 Chỗ ở hiện nay: 898/31 Nguyễn Thị Định,P.Thạnh Mỹ Lộc,Q.2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/04/2008 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao đẳng môi trường TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
27
11/9/1989
26/3/2005
Khối Hành Chánh
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương Ngày tháng năm sinh: 11/9/1989 Chỗ ở hiện nay: 23 đường 5C, Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh Hộ khẩu: D16/452 Ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh Quê quán: Hồ Chí Minh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: THPT Lương Văn Can Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cử nhân TCNH TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty: 2015
28
22/07/1988
25/03/2006
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Quốc Hưng Ngày tháng năm sinh: 22/07/1988 Chỗ ở hiện nay: 591/77 Trần Hưng Đạo Hộ khẩu: 591/77 Trần Hưng Đạo Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 25/03/2006 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
29
30/05/1993
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Minh Hiển Ngày tháng năm sinh: 30/05/1993 Chỗ ở hiện nay: 561/24 Kinh Dương Vương , P An Lạc, Q Bình tân Hộ khẩu: 561/24 Kinh Dương Vương , P An Lạc, Q Bình tân Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
30
10/11/1987
Khối Hành Chánh
Họ tên: Nguyễn Mộng Thúy Hiền Ngày tháng năm sinh: 10/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 22/23 Nguyễn Cảnh Chân, Q1 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Ninh Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên Chúa Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
31
10/11/1991
26/3/2006
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Quang Hiếu Ngày tháng năm sinh: 10/11/1991 Chỗ ở hiện nay: 189/2/2A Hòa Bình, F. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp.HCM Hộ khẩu: Thôn 2, Xã Suối Cao, Châu Đức, Vũng Tàu Quê quán: Hưng Yên Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2006 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2014
32
26/04/1985
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu Ngày tháng năm sinh: 26/04/1985 Chỗ ở hiện nay: 2318 Phạm Thế Hiển,P6,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
33
15/01/1989
Khối Hành Chánh
Họ tên: Trần Thị Huế Ngày tháng năm sinh: 15/01/1989 Chỗ ở hiện nay: 365/4 Ba Đình, Phường 8, Quận 8 Hộ khẩu: 365/4 Ba Đình, Phường 8, Quận 8 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
34
1/6/1990
2/7/2011
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Văn Huy Ngày tháng năm sinh: 1/6/1990 Chỗ ở hiện nay: 64/37 Nguyễn Khoái,P2,Q4 Hộ khẩu: Bà Rịa,Vũng Tàu Quê quán: Bà Rịa,Vũng Tàu Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2011 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
35
26/3/1992
26/3/2006
Khối Hành Chánh
Họ tên: Phan Thúy Kha Ngày tháng năm sinh: 26/3/1992 Chỗ ở hiện nay: S360/26 Bến Vân Đồn, F.1, Q.4, Tp.HCM Hộ khẩu: S360/26 Bến Vân Đồn, F.1, Q.4, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2006 Nơi vào Đoàn: Phường Nguyễn Cư Trinh, Q1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
36
5/2/1988
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Đặng Vũ Minh Khang Ngày tháng năm sinh: 5/2/1988 Chỗ ở hiện nay: A11/12 Lương Định Của,P.An Khánh,Q2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
37
5/3/1990
26/3/2005
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Ngọc Phương Khanh Ngày tháng năm sinh: 5/3/1990 Chỗ ở hiện nay: 58/96/8 Phan Chu Trinh, F.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Hộ khẩu: 58/96/8 Phan Chu Trinh, F.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Lương Thế Vinh Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Ủy viên chi Đoàn Năm vào công ty: 2013
38
27/10/1985
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Hồng Khanh Ngày tháng năm sinh: 27/10/1985 Chỗ ở hiện nay: 1/26 HOÀNG XUÂN HOÀNH Hộ khẩu: 1/26 HOÀNG XUÂN HOÀNH Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2010
39
27/10/1985
26/03/2011
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Hồng Khanh Ngày tháng năm sinh: 27/10/1985 Chỗ ở hiện nay: 177/1/20 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Tp HCM Hộ khẩu: 177/1/20 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, Tp HCM Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2011 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
40
9/2/1988
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Trần Hoàng Nguyễn Khiêm Ngày tháng năm sinh: 9/2/1988 Chỗ ở hiện nay: 475/36/6 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3 Hộ khẩu: 475/36/6 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3 Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Công Giáo Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
41
7/11/1987
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Kim Khoa Ngày tháng năm sinh: 7/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 842A Lạc Long Quân,P8,Q.Tân Bình Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THPT Thủ Thừa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
42
26/8/1988
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Hồ Lê Tuấn Kiệt Ngày tháng năm sinh: 26/8/1988 Chỗ ở hiện nay: 337/15 Nguyễn Đình Chiểu, F.5, Q.3, Tp.HCM Hộ khẩu: 337/15 Nguyễn Đình Chiểu, F.5, Q.3, Tp.HCM Quê quán: Huế Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
43
7/2/1987
20/4/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Huỳnh Quang Lợi Ngày tháng năm sinh: 7/2/1987 Chỗ ở hiện nay: 187 Hàn Hải Thuyên P.2 Q.11 Hộ khẩu: 187 Hàn Hải Thuyên P.2 Q.11 Quê quán: Quảng Ngãi Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/4/2002 Nơi vào Đoàn: THCS Chu Văn An Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân CNTT TĐ chính trị: Sơ cấp Anh văn: Bằng B Tin học: Cử nhân CNTT Chức vụ Đoàn: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Năm vào công ty: 2013
44
22/02/1993
26/03/2016
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Lộc Ngày tháng năm sinh: 22/02/1993 Chỗ ở hiện nay: 539 Bến Phú Lâm, P9, Q6 Hộ khẩu: 539 Bến Phú Lâm, P9, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
45
7/6/1985
25/01/2000
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Trần Lam Ngày tháng năm sinh: 7/6/1985 Chỗ ở hiện nay: Số 419 lô A Chung cư Bàu Cát, P.10, Q.Tân Bình Hộ khẩu: Bình Định Quê quán: Bình Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/01/2000 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 21/07/2014 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Thạc sĩ CTN TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
46
18/11/1988
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Võ Thế Long Ngày tháng năm sinh: 18/11/1988 Chỗ ở hiện nay: 76/6/17 Quang Trung,P.10.Q.Gò Vấp Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hóc Môn Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
47
14/06/1995
26/03/2016
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Phạm Kim Long Ngày tháng năm sinh: 14/06/1995 Chỗ ở hiện nay: 111A Lý Thánh Tông, P.TânThới Hòa, Q.Tân Phú Hộ khẩu: 111A Lý Thánh Tông, P.TânThới Hòa, Q.Tân Phú Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 26/03/2016 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
48
01/01/1996
16/03/2013
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Phạm Đăng Minh Ngày tháng năm sinh: 01/01/1996 Chỗ ở hiện nay: 194/11 Đỗ Ngọc Thạnh, P12, Q5, Tp.HCM Hộ khẩu: 194/11 Đỗ Ngọc Thạnh, P12, Q5, Tp.HCM Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 16/03/2013 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
49
01/01/1988
24/04/2010
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Hữu Minh Ngày tháng năm sinh: 01/01/1988 Chỗ ở hiện nay: 633/7N Hồng Bàng , P6, Q6 Hộ khẩu: 633/7N Hồng Bàng , P6, Q6 Quê quán: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đoàn: 24/04/2010 Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
50
1/1/1985
25/5/2000
Khối Hành Chánh
Họ tên: Lê Thị Hồng Muội Ngày tháng năm sinh: 1/1/1985 Chỗ ở hiện nay: 30B Chiêu Anh Các, P.5, Q.5 Hộ khẩu: 30B Chiêu Anh Các, P.5, Q.5 Quê quán: Trà Vinh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/5/2000 Nơi vào Đoàn: THCS Huyền Hội Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cử nhân Kế toán TĐ chính trị: Sơ cấp Anh văn: Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2010
1 2
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website