Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

Địa bàn quản lý quận Tân Bình - Tân Phú