Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ - Phường Phú Thạnh - Quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ Phòng Giao Dịch: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 1900.6489

Fax: 3955 7977

Email: capnuoctanhoa@capnuoctanhoa.com.vn

Website: www.capnuoctanhoa.com.vn

 TỔNG ĐÀI:

 1900.6489

 FAX:

 39.557.977

 BAN GIÁM ĐỐC

     Chủ tịch HĐTV
39.557.055
 Bà. Trần Thị Ngọc Luyến
    Giám đốc
 39.557.988
 Ông.  Nguyễn Mười
    Phó GĐ Kinh doanh
 39.557.199
 Ông. Lê Trung Thành
    Phó GĐ Kỹ Thuật
 39.560.848
 

 KHỐI KỸ THUẬT

    Phòng KTCN
 39.557.757
 Ông. Nguyễn Trần Lam
    Phòng GNKDT
 39.557.708
 Ông. Võ Công Minh
    Đội Thi Công - Tu Bổ
 39.722.553 - 39.559.820
 Ông. Nguyễn Lê Hoàng

  KHỐI THAM MƯU

     Phòng Tổ Chức Hành Chánh
 39.557.877
 Ông. Nguyễn Văn Đảm
    Phòng Kế Hoạch Vật Tư
 39.557.603
 Ông. Nguyễn Huy Phú
    Phòng Kế Toán Tài Chính
 39.557.759
 Bà. Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Phòng Khách Hàng
 1900.6489
 Bà. Nguyễn Thị Hải Quý

 KHỐI KINH DOANH

     Đội Quản Lý Đồng hồ Nước
 39.557.628
 Ông. Nguyễn Ngọc Ẩn
    Đội Thu Tiền
 39.557.795
 Bà. Hồ Thị Quý Bình
    Phòng Thương Vụ
 39.557.620
 Ông. Nguyễn Minh Sang
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website