Tin tức

Thứ 2, ngày 30/12/2013 01:37:38 PM

Giải Cầu Lông Giao hữu Giữa Các Công Ty Hạt Giống Do Công Đoàn Tổng Công Ty Cấp Nước SAWACO Tổ Chức

     Giải Cầu Lông Giao hữu Giữa Các Công Ty Hạt Giống Do Công Đoàn Tổng Công Ty Cấp Nước SAWACO Tổ Chức. Các Công ty thành viên tham gia giải đấu gồm có: Cấp Nước Bến Thành, Cấp Nước Trung An, TNHH MTV Cấp Nước Tân Hoà, Khối Phòng Ban Tổng Công Ty.

 

Những hình ảnh ghi nhận được từ giải đấu:

CNTT

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website