Danh sách Đoàn cơ sở cty cpcn Tân Hòa » Chi Đoàn Khối Kỹ Thuật

huy hiệu Đoàn

STT
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày vào Đoàn
1
25/01/1984
24/05/1999
Họ tên: Nguyễn Thành Ngày tháng năm sinh: 25/01/1984 Chỗ ở hiện nay: 43/5A Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 24/05/1999 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 13/06/2012 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư môi trường TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Bí thư Chi đoàn Năm vào công ty: 2005
2
7/6/1985
25/01/2000
Họ tên: Nguyễn Trần Ngày tháng năm sinh: 7/6/1985 Chỗ ở hiện nay: Số 419 lô A Chung cư Bàu Cát, P.10, Q.Tân Bình Hộ khẩu: Bình Định Quê quán: Bình Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/01/2000 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 21/07/2014 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Thạc sĩ CTN TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
3
24/10/1988
1/3/2002
Họ tên: Nguyễn Tấn Ngày tháng năm sinh: 24/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 30B Chiêu Anh Các, P.5, Q.5 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 1/3/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 18/06/2009 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân QTKD TĐ chính trị: đang học Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: P.Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
4
29/10/1991
20/03/2006
Họ tên: Trần Khánh Ngày tháng năm sinh: 29/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 142B Nguyễn Văn Trứ,K2-P7-TXBT Hộ khẩu: Bến Tre Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/03/2006 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao Đẳng CTN TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: UVBCH Năm vào công ty:
5
20/10/1990
13/05/2014
Họ tên: Phạm Ngọc Lê Ngày tháng năm sinh: 20/10/1990 Chỗ ở hiện nay: 54/16 Duy Tân,P.15.Q.Phú Nhuận Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hà Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 13/05/2014 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
6
2/11/1988
20/03/2003
Họ tên: Huỳnh Hòa Ngày tháng năm sinh: 2/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Long Thành Bắc Quê quán: Long Đại-LTB Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/03/2003 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
7
21/07/1993
5/5/2014
Họ tên: Lương Thiện Ngày tháng năm sinh: 21/07/1993 Chỗ ở hiện nay: 289 Phan Đình Phùng-P.15-Q.PN Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
8
15/08/1989
10/5/2014
Họ tên: Lê Thị Kiều Ngày tháng năm sinh: 15/08/1989 Chỗ ở hiện nay: 1570/96 Võ Văn Kiệt-P.7-Q.6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
9
24/01/1989
10/5/2014
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quốc Ngày tháng năm sinh: 24/01/1989 Chỗ ở hiện nay: 184/38/55 Âu Dương Lân,P3,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
10
28/01/1993
26/04/2008
Họ tên: Bùi Mai Trúc Ngày tháng năm sinh: 28/01/1993 Chỗ ở hiện nay: 898/31 Nguyễn Thị Định,P.Thạnh Mỹ Lộc,Q.2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/04/2008 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao đẳng môi trường TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
11
29/04/1982
21/09/2006
Họ tên: Nguyễn Ngọc Ngày tháng năm sinh: 29/04/1982 Chỗ ở hiện nay: 41/1 Khu phố 4,Thị Trấn Hóc Môn Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 21/09/2006 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
12
12/12/1989
15/12/2007
Họ tên: Phạm Quốc Ngày tháng năm sinh: 12/12/1989 Chỗ ở hiện nay: Tân Phú 2, Phước Hiệp, Mỏ Cày, BT Hộ khẩu: Bến Tre Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 15/12/2007 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
13
18/01/1982
18/05/2000
Họ tên: Đinh Thị Minh Ngày tháng năm sinh: 18/01/1982 Chỗ ở hiện nay: A29/10 CXCN, P.An Khánh, Q2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 18/05/2000 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Trung cấp CTN TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2005
14
4/4/1986
20/06/2012
Họ tên: Trần Đình Ngày tháng năm sinh: 4/4/1986 Chỗ ở hiện nay: 1052/5 Lạc Long Quân,P8,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thừa Thiên Huế Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/06/2012 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
15
30/11/1984
Họ tên: Võ Công Ngày tháng năm sinh: 30/11/1984 Chỗ ở hiện nay: 93/4K Ấp mỹ hòa,Xã Trung Chánh,Hóc Môn Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế XD TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
16
30/11/1988
5/1/2009
Họ tên: Lê Tấn Ngày tháng năm sinh: 30/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Xóm Đình, Gò Công Đông, Tiền Giang Hộ khẩu: Tiền Giang Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/1/2009 Nơi vào Đoàn: Ấp Đình Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân Tin học TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
17
10/1/1984
21/03/2009
Họ tên: Đỗ Đăng Ngày tháng năm sinh: 10/1/1984 Chỗ ở hiện nay: Số 200 Chiến Thắng,P9,Q.PN Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Nam Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 21/03/2009 Nơi vào Đoàn: Sở XD Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Minh Ngày tháng năm sinh: 26/04/1985 Chỗ ở hiện nay: 2318 Phạm Thế Hiển,P6,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
19
27/10/1988
Họ tên: Lê Hoàng Ngày tháng năm sinh: 27/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 22/23H Nguyễn Văn Săng Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
20
16/11/1990
9/1/2008
Họ tên: Đinh Thái Ngày tháng năm sinh: 16/11/1990 Chỗ ở hiện nay: 458/4 Nhật Tảo,P7,Q10 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hà Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 9/1/2008 Nơi vào Đoàn: Quận 5 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
21
4/7/1984
2/7/2012
Họ tên: Huỳnh Thị Thùy Ngày tháng năm sinh: 4/7/1984 Chỗ ở hiện nay: 44 Tổng Lung,P.13,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Nai Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Văn thư-thư ký TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
22
2/6/1985
2/7/2012
Họ tên: Hồ Xuân Ngày tháng năm sinh: 2/6/1985 Chỗ ở hiện nay: 15/11 Bùi Thế Mỹ,P10,Q.TB Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Quảng Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao Đẳng chế tạo máy TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
23
27/10/1984
10/12/2002
Họ tên: Nguyễn Quang Ngày tháng năm sinh: 27/10/1984 Chỗ ở hiện nay: Tổ 4,Thôn 2,Bình Thuận Hộ khẩu: Bình Thuận Quê quán: Bình Thuận Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/12/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư CTN TĐ chính trị: Đang học Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
24
13/09/1979
5/11/2001
Họ tên: Nguyễn Minh Ngày tháng năm sinh: 13/09/1979 Chỗ ở hiện nay: Số 8 lô Y Phạm Văn Chí, P7, Q.6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/11/2001 Nơi vào Đoàn: Quận 6 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
25
16/10/1982
12/3/2008
Họ tên: Đỗ Minh Tuấn Ngày tháng năm sinh: 16/10/1982 Chỗ ở hiện nay: 28/27 Dương Bá Trạc, P2, Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 12/3/2008 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
26
31/12/1987
2/7/2012
Họ tên: Trần Nhựt Ngày tháng năm sinh: 31/12/1987 Chỗ ở hiện nay: 96A Phước Long B, Q9 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
27
3/12/1984
28/04/2002
Họ tên: Đinh Nhật Ngày tháng năm sinh: 3/12/1984 Chỗ ở hiện nay: 407/17A Nguyễn Thị Định,P.Cát Lái,Q.2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 28/04/2002 Nơi vào Đoàn: Đại đội 1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
28
1/6/1990
2/7/2011
Họ tên: Nguyễn Văn Ngày tháng năm sinh: 1/6/1990 Chỗ ở hiện nay: 64/37 Nguyễn Khoái,P2,Q4 Hộ khẩu: Bà Rịa,Vũng Tàu Quê quán: Bà Rịa,Vũng Tàu Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2011 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
29
16/07/1985
23/07/2012
Họ tên: Võ Nguyễn Duy Ngày tháng năm sinh: 16/07/1985 Chỗ ở hiện nay: 279/12A Nguyễn Văn Đậu,P11,Q.Bình Thạnh Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 23/07/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
30
25/05/1987
30/04/2002
Họ tên: Hoàng Minh Ngày tháng năm sinh: 25/05/1987 Chỗ ở hiện nay: 114Bis Trần Quốc Toản,P7,Q.3 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 30/04/2002 Nơi vào Đoàn: KP2.P7,Q3 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
31
24/03/1994
20/12/2010
Họ tên: Đào Anh Ngày tháng năm sinh: 24/03/1994 Chỗ ở hiện nay: 35/5 ấp 2, Xã Bình Chánh Hộ khẩu: Bình Chánh Quê quán: Bình Chánh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/12/2010 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Dương Minh Ngày tháng năm sinh: 9/7/1989 Chỗ ở hiện nay: 1600/7 Võ Văn Kiệt,P7,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Thanh Ngày tháng năm sinh: 5/1/1985 Chỗ ở hiện nay: Phường Tân Tạo.Q.Bình Tân Hộ khẩu: Đồng Tháp Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
34
30/05/1993
Họ tên: Trần Minh Ngày tháng năm sinh: 30/05/1993 Chỗ ở hiện nay: 561/24 Kinh Dương Vương,P.An Lac,Q.Bình Tân Hộ khẩu: Long An Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
35
18/11/1988
Họ tên: Võ Thế Ngày tháng năm sinh: 18/11/1988 Chỗ ở hiện nay: 76/6/17 Quang Trung,P.10.Q.Gò Vấp Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hóc Môn Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Tấn Ngày tháng năm sinh: 29/07/1985 Chỗ ở hiện nay: 19/3 ấp đông-Thới Tam Thôn, Hóc Môn Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Quảng Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
37
30/03/1985
Họ tên: Văn Tuấn Ngày tháng năm sinh: 30/03/1985 Chỗ ở hiện nay: 914/6 Võ Văn Kiệt,P05,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Trí Hà Ngày tháng năm sinh: 30/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 44/22B Đường Số 2,P.BHH,Q.Bình Tân Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Hoàng Ngày tháng năm sinh: 10/12/1988 Chỗ ở hiện nay: 154/49/48A Âu Dương Lân,P.3,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Đặng Vũ Minh Ngày tháng năm sinh: 5/2/1988 Chỗ ở hiện nay: A11/12 Lương Định Của,P.An Khánh,Q2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
41
27/03/1994
Họ tên: Hà Minh Ngày tháng năm sinh: 27/03/1994 Chỗ ở hiện nay: 227/1/12 Lạc Long Quân,P03,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Đình Ngày tháng năm sinh: 3/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 211/14 KDC Bình Dương,Dĩ An, Bình Dương Hộ khẩu: Bình Dương Quê quán: Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Phường Tân Phú 1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
43
29/11/1987
Họ tên: Lê Minh Ngày tháng năm sinh: 29/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 270/52/3 Phan Đình Phùng,P1,Q Phú Nhuận Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Nai Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Mộng Thúy Ngày tháng năm sinh: 10/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 22/23 Nguyễn Cảnh Chân, Q1 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Ninh Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên Chúa Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Võ Thanh Ngày tháng năm sinh: 29/09/1986 Chỗ ở hiện nay: 564/36 Hưng Phú,P.9,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
46
31/08/1989
Họ tên: Lê Mỹ Ngày tháng năm sinh: 31/08/1989 Chỗ ở hiện nay: 67/25B Hiệp Bình, Thủ Đức Hộ khẩu: Thủ Đức Quê quán: Quãng Ngãi Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THCS Minh Hưng Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư môi trường TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Nguyễn Phương Ngày tháng năm sinh: 1990 Chỗ ở hiện nay: A09 Phạm Hữu Lầu,P.Phú Hữu,Q7 Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Quận đoàn 7 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Trung cấp hành chánh đô thị TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
48
7/11/1987
Họ tên: Trần Kim Ngày tháng năm sinh: 7/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 842A Lạc Long Quân,P8,Q.Tân Bình Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THPT Thủ Thừa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
49
23/05/1986
26/03/2001
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Ngày tháng năm sinh: 23/05/1986 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Huyện Long Hồ, Vĩnh Long Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/03/2001 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Trần Bích Ngày tháng năm sinh: 8/6/1988 Chỗ ở hiện nay: Chung cư Phú Thọ, Lữ Gia,P.15,Q11 Hộ khẩu: Bình Dương Quê quán: Bình Dương Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
51
4/9/1987
19/05/2002
Họ tên: Lê Văn Ngày tháng năm sinh: 4/9/1987 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 19/05/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
52
1/10/1990
Họ tên: Từ Bá Ngày tháng năm sinh: 1/10/1990 Chỗ ở hiện nay: 164/5 Tân Xuân,P08,Q.Tân Bình Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Vĩnh Long Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Vương Thị Ngọc Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Cần Giờ Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/03/2013 Nơi vào Đoàn: Trường TNPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Trung cấp CTN TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
Họ tên: Lưu Hoàng Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website