Danh sách Đoàn cơ sở cty cpcn Tân Hòa

huy hiệu Đoàn

Năm sinh

STT
Họ tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày vào Đoàn
Chi đoàn
1
2/11/1988
20/03/2003
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Huỳnh Hòa Đông Ngày tháng năm sinh: 2/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Long Thành Bắc Quê quán: Long Đại-LTB Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/03/2003 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
2
25/05/1987
30/04/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Hoàng Minh Đức Ngày tháng năm sinh: 25/05/1987 Chỗ ở hiện nay: 114Bis Trần Quốc Toản,P7,Q.3 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 30/04/2002 Nơi vào Đoàn: KP2.P7,Q3 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
3
9/7/1989
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Dương Minh Đức Ngày tháng năm sinh: 9/7/1989 Chỗ ở hiện nay: 1600/7 Võ Văn Kiệt,P7,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
4
30/11/1988
5/1/2009
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Tấn Đạt Ngày tháng năm sinh: 30/11/1988 Chỗ ở hiện nay: Xóm Đình, Gò Công Đông, Tiền Giang Hộ khẩu: Tiền Giang Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/1/2009 Nơi vào Đoàn: Ấp Đình Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân Tin học TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
5
24/11/1984
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Thanh Điền Ngày tháng năm sinh: 24/11/1984 Chỗ ở hiện nay: D20/532 Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM Hộ khẩu: D20/532 Trịnh Quang Nghị, Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2006
6
26/3/1990
26/3/2016
Khối Hành Chánh
Họ tên: Bùi Đình Diễm Băng Ngày tháng năm sinh: 26/3/1990 Chỗ ở hiện nay: 50 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1 Hộ khẩu: 50 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1 Quê quán: Hồ Chí Minh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2016 Nơi vào Đoàn: cty CPCN Tân Hoà Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cử nhân Kế toán TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2015
7
24/01/1989
10/5/2014
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quốc Bảo Ngày tháng năm sinh: 24/01/1989 Chỗ ở hiện nay: 184/38/55 Âu Dương Lân,P3,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
8
31/12/1987
2/7/2012
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Nhựt Chánh Ngày tháng năm sinh: 31/12/1987 Chỗ ở hiện nay: 96A Phước Long B, Q9 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Tiền Giang Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
9
27/03/1994
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Hà Minh Dũng Ngày tháng năm sinh: 27/03/1994 Chỗ ở hiện nay: 227/1/12 Lạc Long Quân,P03,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
10
16/10/1982
12/3/2008
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Đỗ Minh Tuấn Dũng Ngày tháng năm sinh: 16/10/1982 Chỗ ở hiện nay: 28/27 Dương Bá Trạc, P2, Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 12/3/2008 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
11
24/10/1988
1/3/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Tấn Danh Ngày tháng năm sinh: 24/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 30B Chiêu Anh Các, P.5, Q.5 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 1/3/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 18/06/2009 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân QTKD TĐ chính trị: đang học Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: P.Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
12
23/05/1986
26/03/2001
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dương Ngày tháng năm sinh: 23/05/1986 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Huyện Long Hồ, Vĩnh Long Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/03/2001 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
13
12/10/1990
26/3/2005
Khối Hành Chánh
Họ tên: Bạch Thùy Dương Ngày tháng năm sinh: 12/10/1990 Chỗ ở hiện nay: 131/10 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Hộ khẩu: 131/10 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Quê quán: Hà Tây Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: THCS Lê Quý Đôn Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cao đẳng kế toán kiểm toán TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
14
8/6/1988
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Bích Dung Ngày tháng năm sinh: 8/6/1988 Chỗ ở hiện nay: Chung cư Phú Thọ, Lữ Gia,P.15,Q11 Hộ khẩu: Bình Dương Quê quán: Bình Dương Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
15
4/7/1984
2/7/2012
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Huỳnh Thị Thùy Dung Ngày tháng năm sinh: 4/7/1984 Chỗ ở hiện nay: 44 Tổng Lung,P.13,Q11 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Đồng Nai Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Văn thư-thư ký TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
16
26/11/1984
26/3/2000
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Giàu Ngày tháng năm sinh: 26/11/1984 Chỗ ở hiện nay: 8 Lô Y, Phạm Văn Chí, F.7, Q.6, Tp.HCM Hộ khẩu: 8 Lô Y, Phạm Văn Chí, F.7, Q.6, Tp.HCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2000 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Văn Thân Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Trung cấp kế toán TĐ chính trị: Sơ cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2006
17
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lưu Hoàng Giang Ngày tháng năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
18
24/6/1987
26/3/2011
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Phạm Long Giang Ngày tháng năm sinh: 24/6/1987 Chỗ ở hiện nay: 43/9 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM Hộ khẩu: 43/9 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2011 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
19
13/09/1979
5/11/2001
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Minh Hùng Ngày tháng năm sinh: 13/09/1979 Chỗ ở hiện nay: Số 8 lô Y Phạm Văn Chí, P7, Q.6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/11/2001 Nơi vào Đoàn: Quận 6 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
20
30/11/1989
26/3/2013
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Phước Hòa Ngày tháng năm sinh: 30/11/1989 Chỗ ở hiện nay: 121/3A LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Hộ khẩu: 121/3A LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6 Quê quán: Bến Tre Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2013 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: CAO ĐẲNG CNTT TĐ chính trị: Anh văn: TRÌNH ĐỘ A Tin học: TRÌNH ĐỘ A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2012
21
21/07/1993
5/5/2014
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lương Thiện Hòa Ngày tháng năm sinh: 21/07/1993 Chỗ ở hiện nay: 289 Phan Đình Phùng-P.15-Q.PN Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 5/5/2014 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
22
12/10/1990
1/11/2011
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Dương Thị Hồng Hạnh Ngày tháng năm sinh: 12/10/1990 Chỗ ở hiện nay: TK 2/3 VÕ VĂN KIỆT, F. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM Hộ khẩu: TK 2/3 VÕ VĂN KIỆT, F. Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM Quê quán: Hà Nội Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Phật Giáo Ngày vào Đoàn: 1/11/2011 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Tenlơman Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Tài chính ngân hàng TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
23
23/11/1983
26/3/2005
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Ou Từ Hải Ngày tháng năm sinh: 23/11/1983 Chỗ ở hiện nay: 109/17 Quốc Lộ 22, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Tp.HCM Hộ khẩu: 109/17 Quốc Lộ 22, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Tp.HCM Quê quán: Hải Phòng Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Phú Hòa Tân Ngày kết nạp Đảng: 14/5/2014 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân Luật TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Bí thư Chi đoàn Năm vào công ty: 2005
24
4/9/1987
19/05/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Văn Hảo Ngày tháng năm sinh: 4/9/1987 Chỗ ở hiện nay: Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 19/05/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THPT Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
25
3/10/1991
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Đình Hướng Ngày tháng năm sinh: 3/10/1991 Chỗ ở hiện nay: 211/14 KDC Bình Dương,Dĩ An, Bình Dương Hộ khẩu: Bình Dương Quê quán: Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Phường Tân Phú 1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
26
28/01/1993
26/04/2008
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Bùi Mai Trúc Hương Ngày tháng năm sinh: 28/01/1993 Chỗ ở hiện nay: 898/31 Nguyễn Thị Định,P.Thạnh Mỹ Lộc,Q.2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/04/2008 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cao đẳng môi trường TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
27
11/9/1989
26/3/2005
Khối Hành Chánh
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương Ngày tháng năm sinh: 11/9/1989 Chỗ ở hiện nay: 23 đường 5C, Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh Hộ khẩu: D16/452 Ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh Quê quán: Hồ Chí Minh Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: THPT Lương Văn Can Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: cử nhân TCNH TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Bằng B Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty: 2015
28
27/10/1984
10/12/2002
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Quang Hiệp Ngày tháng năm sinh: 27/10/1984 Chỗ ở hiện nay: Tổ 4,Thôn 2,Bình Thuận Hộ khẩu: Bình Thuận Quê quán: Bình Thuận Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 10/12/2002 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư CTN TĐ chính trị: Đang học Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
29
30/05/1993
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Minh Hiểu Ngày tháng năm sinh: 30/05/1993 Chỗ ở hiện nay: 561/24 Kinh Dương Vương,P.An Lac,Q.Bình Tân Hộ khẩu: Long An Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
30
10/11/1987
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Mộng Thúy Hiền Ngày tháng năm sinh: 10/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 22/23 Nguyễn Cảnh Chân, Q1 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Ninh Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên Chúa Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
31
10/11/1991
26/3/2006
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Quang Hiếu Ngày tháng năm sinh: 10/11/1991 Chỗ ở hiện nay: 189/2/2A Hòa Bình, F. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp.HCM Hộ khẩu: Thôn 2, Xã Suối Cao, Châu Đức, Vũng Tàu Quê quán: Hưng Yên Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2006 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2014
32
11/5/1990
2014
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Lê Minh Hiếu Ngày tháng năm sinh: 11/5/1990 Chỗ ở hiện nay: 936/14 Trường Chinh, F. 15, Q.Tân Bình, Tp.HCM Hộ khẩu: 936/14 Trường Chinh, F. 15, Q.Tân Bình, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2014 Nơi vào Đoàn: Cty CP Cấp nước Tân Hòa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2014
33
6/7/1985
30/4/2004
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Ngô Trung Hiếu Ngày tháng năm sinh: 6/7/1985 Chỗ ở hiện nay: 101/33 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG 9, QUẬN 5 Hộ khẩu: 101/33 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG 9, QUẬN 5 Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 30/4/2004 Nơi vào Đoàn: TRUNG ĐOÀN GIA ĐỊNH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2010
34
26/04/1985
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu Ngày tháng năm sinh: 26/04/1985 Chỗ ở hiện nay: 2318 Phạm Thế Hiển,P6,Q8 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
35
1/6/1990
2/7/2011
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Văn Huy Ngày tháng năm sinh: 1/6/1990 Chỗ ở hiện nay: 64/37 Nguyễn Khoái,P2,Q4 Hộ khẩu: Bà Rịa,Vũng Tàu Quê quán: Bà Rịa,Vũng Tàu Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 2/7/2011 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
36
26/3/1992
26/3/2006
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Phan Thúy Kha Ngày tháng năm sinh: 26/3/1992 Chỗ ở hiện nay: S360/26 Bến Vân Đồn, F.1, Q.4, Tp.HCM Hộ khẩu: S360/26 Bến Vân Đồn, F.1, Q.4, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2006 Nơi vào Đoàn: Phường Nguyễn Cư Trinh, Q1 Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
37
5/2/1988
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Đặng Vũ Minh Khang Ngày tháng năm sinh: 5/2/1988 Chỗ ở hiện nay: A11/12 Lương Định Của,P.An Khánh,Q2 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
38
5/3/1990
26/3/2005
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Nguyễn Ngọc Phương Khanh Ngày tháng năm sinh: 5/3/1990 Chỗ ở hiện nay: 58/96/8 Phan Chu Trinh, F.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Hộ khẩu: 58/96/8 Phan Chu Trinh, F.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 26/3/2005 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Lương Thế Vinh Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Ủy viên chi Đoàn Năm vào công ty: 2013
39
27/10/1985
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Lê Hồng Khanh Ngày tháng năm sinh: 27/10/1985 Chỗ ở hiện nay: 1/26 HOÀNG XUÂN HOÀNH Hộ khẩu: 1/26 HOÀNG XUÂN HOÀNH Quê quán: Đồng Tháp Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2010
40
16/07/1985
23/07/2012
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Võ Nguyễn Duy Khương Ngày tháng năm sinh: 16/07/1985 Chỗ ở hiện nay: 279/12A Nguyễn Văn Đậu,P11,Q.Bình Thạnh Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 23/07/2012 Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
41
9/2/1988
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Trần Hoàng Nguyễn Khiêm Ngày tháng năm sinh: 9/2/1988 Chỗ ở hiện nay: 475/36/6 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3 Hộ khẩu: 475/36/6 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3 Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Công Giáo Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2013
42
7/11/1987
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Trần Kim Khoa Ngày tháng năm sinh: 7/11/1987 Chỗ ở hiện nay: 842A Lạc Long Quân,P8,Q.Tân Bình Hộ khẩu: Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Trường THPT Thủ Thừa Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
43
10/1/1984
21/03/2009
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Đỗ Đăng Khoa Ngày tháng năm sinh: 10/1/1984 Chỗ ở hiện nay: Số 200 Chiến Thắng,P9,Q.PN Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Nam Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 21/03/2009 Nơi vào Đoàn: Sở XD Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Kỹ sư XD TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
44
30/03/1985
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Văn Tuấn Kiệt Ngày tháng năm sinh: 30/03/1985 Chỗ ở hiện nay: 914/6 Võ Văn Kiệt,P05,Q6 Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
45
26/8/1988
Khối Kinh Doanh
Họ tên: Hồ Lê Tuấn Kiệt Ngày tháng năm sinh: 26/8/1988 Chỗ ở hiện nay: 337/15 Nguyễn Đình Chiểu, F.5, Q.3, Tp.HCM Hộ khẩu: 337/15 Nguyễn Đình Chiểu, F.5, Q.3, Tp.HCM Quê quán: Huế Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Bằng B Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2011
46
7/2/1987
20/4/2002
Khối Hành Chánh
Họ tên: Huỳnh Quang Lợi Ngày tháng năm sinh: 7/2/1987 Chỗ ở hiện nay: 187 Hàn Hải Thuyên P.2 Q.11 Hộ khẩu: 187 Hàn Hải Thuyên P.2 Q.11 Quê quán: Quảng Ngãi Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 20/4/2002 Nơi vào Đoàn: THCS Chu Văn An Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Cử nhân CNTT TĐ chính trị: Sơ cấp Anh văn: Bằng B Tin học: Cử nhân CNTT Chức vụ Đoàn: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Năm vào công ty: 2013
47
7/6/1985
25/01/2000
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Nguyễn Trần Lam Ngày tháng năm sinh: 7/6/1985 Chỗ ở hiện nay: Số 419 lô A Chung cư Bàu Cát, P.10, Q.Tân Bình Hộ khẩu: Bình Định Quê quán: Bình Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 25/01/2000 Nơi vào Đoàn: Trường THCS Ngày kết nạp Đảng: 21/07/2014 TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: Thạc sĩ CTN TĐ chính trị: Trung cấp Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Bí thư đoàn cơ sở Năm vào công ty:
48
12/2/1982
31/12/1999
Khối Hành Chánh
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Linh Ngày tháng năm sinh: 12/2/1982 Chỗ ở hiện nay: 505G Cc Nguyễn Trãi, Phước Hưng, P.8, Q.5 Hộ khẩu: 505G Cc Nguyễn Trãi, Phước Hưng, P.8, Q.5 Quê quán: Nam Định Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: 31/12/1999 Nơi vào Đoàn: THPT Trần Khai Nguyên Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: trung cấp kế toán TĐ chính trị: sơ cấp Anh văn: Tin học: Bằng A Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty: 2007
49
18/11/1988
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Võ Thế Long Ngày tháng năm sinh: 18/11/1988 Chỗ ở hiện nay: 76/6/17 Quang Trung,P.10.Q.Gò Vấp Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: Hóc Môn Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Năm vào công ty:
50
27/10/1988
Khối Kỹ Thuật
Họ tên: Lê Hoàng Long Ngày tháng năm sinh: 27/10/1988 Chỗ ở hiện nay: 22/23H Nguyễn Văn Săng Hộ khẩu: TPHCM Quê quán: TPHCM Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Ngày vào Đoàn: Nơi vào Đoàn: Công Ty CN TH Ngày kết nạp Đảng: TĐ học vấn: 12/12 TĐ chuyên môn: TĐ chính trị: Anh văn: Tin học: Chức vụ Đoàn: Đoàn viên Năm vào công ty:
1 2 3
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website