Dịch vụ khách hàng

Thứ 3, ngày 24/04/2018 09:23:58 AM

SANG TÊN HỢP ĐỒNG - DOANH NGHIỆP

SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC - ĐỐII VỚI DOANH NGHIỆP

      -    MẨU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC

      -    Hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu soạn sẵn).

      -    “GIẤY ƯNG THUẬN” của chủ sở hữu hoặc cùng những người đồng sở hữu (nếu có) của
            bất động sản (có xác nhận chữ ký của UBND Phường / Xã) cho đối tượng là Cá nhân.

      -    Bản sao hợp đồng thuê nhà ở.

      -    Bản sao giấy đăng ký kinh doanh + mã số thuế (cho đối tượng là Doanh nghiệp).

      -    Bản sao Quyết định giao mặt bằng hoặc chủ quyền nhà (nếu có) hoặc Quyết định đổi tên
           doanh nghiệp.

      -    Sang tên lại chủ nhà khi chưa hết hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng.

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CTY CPCN TÂN HÒA.

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website