Dịch vụ khách hàng

Thứ 3, ngày 24/04/2018 09:14:44 AM

SANG TÊN HỢP ĐỒNG - CÁ NHÂN

SANG TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC- ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

    Hồ sơ cần thiết sang tên đồng hồ nước (đối với hộ cá nhân):

    -  Giấy xác nhận nợ do Phòng Thu ngân (Phòng số 3) xác nhận + Hoá đơn tiền nước kỳ
       gần nhất.

    -  Bản sao giấy chủ quyền nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà có công chứng của người đứng
       tên ĐHN.

    -  Bản sao hộ khẩu, các hộ sử dụng chung hoặc sổ tạm trú (HK09) (nếu có).

    -  Bản sao Quyết định đổi số nhà (nếu có) hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa
       phương xác nhận (nếu có).

    -  Trường hợp thế chấp phải có xác nhận của Ngân hàng đang giữ bản chính     

           *Mẫu đăng ký:  MẨU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SANG TÊN ĐỒNG HỒ NƯỚC

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CTY CPCN TÂN HÒA.

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website