Dịch vụ khách hàng

Thứ 3, ngày 24/04/2018 07:42:50 AM

ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC - CÓ HỘ KHẨU TP.HCM

   2/  ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC - TRƯỜNG HỢP CÓ HỘ KHẨU TPHCM

 *Hồ sơ đăng ký định mức nước (tăng, giảm) gồm:
  • Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất.
  • Bản sao hộ khẩu TP.HCM hoặc sổ HK09 (nếu có), có địa chỉ đúng với địa chỉ gắn ĐHN.
  • Bản sao Quyết định đổi số nhà hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa phương xác nhận. (nếu địa chỉ trên hoá đơn không đúng với thực tế)

       Mẫu đăng ký: MẨU PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC

  

 

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CTY CPCN TÂN HÒA.

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website