Dịch vụ khách hàng

Thứ 3, ngày 24/04/2018 07:50:44 AM

CẮT CHUYỂN ĐỊNH MỨC

1/ Trường hợp chưa có hộ khẩu tại nơi sử dụng nước: 

(đối với hồ sơ cắt chuyển định mức nước)

     - Hoá đơn tiền nước mới nhất nơi cũ (nếu có) và nơi đăng ký mới.

     - Bản sao hộ khẩu TP.HCM (có địa chỉ khác với địa chỉ gắn đồng hồ nước).

     - Giấy xác nhận lưu trú thực tế của Công an Phường, Xã,…. (có ký tên, đóng dấu).

     - Bản sao Quyết định đổi số nhà hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa phương xác
        nhận 
(nếu địa chỉ trên hoá đơn không đúng với thực tế).

     - Trường hợp tạm trú cùng phường không cần làm giấy xác nhận.

         *Mẫu cắt chuyển định mức: MẨU CẮT CHUYỂN ĐỊNH MỨC

  

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - CTY CPCN TÂN HÒA.

 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website