Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Địa chỉ: 95 Phạm Hữu Chí - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (08) 3955 5840 – (08) 3855 8563

Fax: 3955 7977

Email: capnuoctanhoa@capnuoctanhoa.com.vn

Website: www.capnuoctanhoa.com.vn

 TỔNG ĐÀI:

 38.558.563 – 39.557.117 - 39.555.840 

 FAX:

 39.557.977

 BAN GIÁM ĐỐC

    Chủ tịch HĐTV
39.557.055
 Ông. Phạm Anh Tài
    Giám đốc
 39.557.988
 Bà.  Trầm Thị Cẩm Vân
    Phó GĐ Kinh doanh
 39.557.199
 Ông. Trần Công Lễ
    Phó GĐ Kỹ Thuật
 39.560.848
 Ông. Trương Tấn Quốc

 KHỐI KỸ THUẬT

    Phòng KTCN
 39.557.757
 Ông. Nguyễn Trần Lam
    Phòng GNKDT
 39.557.708
 Ông. Lê Văn Nghiêm
    Đội Thi Công Tu Bổ
    (Quản Lý Quận Tân Bình)
 39.722.553
 Ông. Trần Việt Tiến
    Đội Thi Công Xây Lắp
    (Quản Lý Quận Tân Phú)
 39.559.820   Ông. Nguyễn Lê Hoàng

  KHỐI THAM MƯU

     Phòng Tổ Chức Hành Chánh
 39.557.877
 Bà. Hồ Thị Quý Bình
    Phòng Kế Hoạch Vật Tư
 39.557.603
 
    Phòng Kế Toán Tài Chính
 39.557.759
 Bà. Nguyễn Thị Thanh Tuyền
    Ban Quản Lý Dự Án
 39.557.709
 Ông. Nguyễn Huy Phú

 KHỐI KINH DOANH

     Đội Quản Lý Đồng hồ Nước
 39.557.628
 Ông. Nguyễn Minh Sang
    Đội Thu Tiền
 39.557.795
 Ông. Nguyễn Ngọc Ẩn
    Phòng Kinh Doanh
 39.557.620
 Ông. Nguyễn Văn Đảm
 

Tra cứu thông tin khách hàng

Tra cứu thông tin gắn mới ĐHN

Đăng nhập thông tin nội bộ

Video công ty

Liên kết website